คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

AU Farm เราเป็นฟาร์มผลิตเห็ดหลินจือแดงแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) ที่มีคุณภาพสูง เห็ดหลินจือ แดงมีสรรพคุณมากมาย ที่ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการป่วยต่างๆได้ AU Farm จึงคัดเลือกเห็ดหลินจือแดงสายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพื่อนํามาผลิตเป็นอาหารเสริมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทําให้สินค้าของ AU Farm นั้นแตกต่างจากของที่อื่น เพื่อคนไทยทุกคน

การเลือกผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดง สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเริ่มตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก ซึ่งต้องได้รับการเพาะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องความชื้น แสงสว่าง และสารอาหารที่ได้รับ ขณะเดียวกันขั้นตอนการแปรรูปก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญ เพราะถือเป็นกระบวนการที่จะสกัด สารโพลีแซคคาไรด์จากตัว เห็ดเองออกมาให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ก็ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกันความชื้นได้ดี เพื่อป้องกันเห็ดหลินจือขึ้นราเนื่องจากเห็ดหลินจือค่อนข้างไวต่อความชื้น

อ่านต่อ play_arrow

expand_less